2023-2024 навчальний рік

Відомості самооцінювання

2022-2023 навчальний рік

ОП “Комп’ютерні науки”

Програма візитів експертів

Відомості самооцінювання

ОП “Аналітика даних”

Сертифікат-про-акредетацію

Відомості самооцінювання

Освітньо-наукова програма “Технології штучного інтелекту”

21443-certificate-Technologies-of-artificial-intelligence

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Сертифікат про акредитацію

Sertyf09-6-1

Освітньо-професійна програма “Комп’ютерні науки”

Сертифікати про акредитацію

122-Комп.науки-та-ІТ-1

6.050101-Комп.науки_rotated-1