Бакалаврат

Кафедра інтелектуальних та інформаційних систем готує фахівців денної форми навчання галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки.
Випускники здобудуть професійну кваліфікацію 3121 «Фахівець з інформаційних технологій».
Термін навчання — 4 роки

Звернення завідувача кафедри інтелектуальних та інформаційних систем доктора технічних наук, професора Снитюка Віталія Євгеновича до абітурієнтів.

Наші освітні програми

Комп’ютерні науки

Студенти вивчають застосування ІТ для вирішення сучасних проблем людства, Grid- та Cloud-технології, елементи штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень при створенні інформаційних та експертних систем.

Бакалаврська освітня програма «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»
Опис освітньої програми

Аналітика даних

Студенти вивчають особливості інтелектуальних систем аналізу даних, технологій підвищення їх інформативності та значущості, методів моделювання та прогнозування майбутніх процесів з метою одержання нових знань.

Бакалаврська освітня програма «Аналітика даних»
Опис освітньої програми

Випускники бакалаврату на кафедрі зможуть здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за освітньо-науковою програмою «Технології штучного інтелекту» за такими спеціалізаціями:
– Інтелектуальні обчислення,
– Інтелектуальні прикладні системи.