Блоки спеціалізації

БАКАЛАВРИ

Освітня програма «Комп’ютерні науки»

«Системне проектування»«Системи штучного інтелекту»
Технології комп’ютерного проектування
Штучний інтелект
Об’єктно-орієнтований аналіз та проектування
Прикладні інтелектуальні системи
Архітектура сучасних інформаційних систем
Аналіз вимог та управління якістю
інформаційних систем

Проектування експертних систем та
систем підтримки прийняття рішень

Інтелектуальна обробка даних в розподілених інформаційних середовищах
Сервіс-орієнтована архітектура
програмних систем
Менеджмент знань та онтологічний інжинірінг
Методи прийняття рішень
Технології обробки природномовної
інформації

Інтелектуальні робототехнічні системи
Нейронні мережі
Моделі і методи розпізнавання образів
Еволюційні обчислення
Експертні системи
Нечіткі множини та логіка

Освітня програма «Аналітика даних»

Блок спеціалізації «Інструментальна аналітика» – вивчення і використання інтелектуальних технологій обробки даних, які базуються на статистичному аналізі та реалізуються у високопродуктивних розподілених або хмарних середовищах.

Аналітика даних 2018

ВБС1.1Розподілені системи обробки даних / Основи теорії нечітких множин6
ВБС1.2Хмарні обчислення7
ВБС1.3Байєсівські мережі7
ВБС1.4Прикладний статистичний аналіз8
ВБС1.5Аналіз часових рядів8
ВБС1.6Рекомендуючі системи8
ВБС1.7Бізнес-аналітика8

Аналітика даних 2019

ВК1.1Аналіз часових рядів5
ВК1.2Штучний інтелект5
ВК1.3Байєсівські мережі6
ВК1.4Економетрика6
ВК1.5Хмарні обчислення6
ВК1.6Рекомендуючі системи7
ВК1.7Бізнес-аналітика7
ВК1.8Курсова робота з ІА7
ВК1.9Технології блокчейну8
ВК1.10Прикладний статистичний аналіз8

Блок спеціалізації «Прикладна аналітика» – вивчення і використання інтелектуальних технологій обробки неструктурованих даних для розв’язання практичних задач в умовах невизначеності з використанням евристичного аналізу та принципів.

Аналітика даних 2018

ВБС2.1Основи теорії нечітких множин6
ВБС2.2Нейронні мережі7
ВБС2.3Технології обробки текстової інформації7
ВБС2.4Основи глибинного навчання8
ВБС2.5Розпізнавання образів і кластерний аналіз8
ВБС2.6Еволюційні обчислення8
ВБС2.7Стратегічний бізнес-аналіз8

Аналітика даних 2019

ВК2.1Методи прийняття рішень5
ВК2.2Розпізнавання образів і кластерний аналіз5
ВК2.3Нейронні мережі6
ВК2.4Стратегічний бізнес-аналіз6
ВК2.5Технології обробки природомовної інформації6
ВК2.6Основи глибинного навчання7
ВК2.7Еволюційні обчислення7
ВК2.8Курсова робота з ПА7
ВК2.9Технології комп’ютерного зору8
ВК2.10Автономні системи8

МАГІСТРИ

освітньо-наукова програма «Технології штучного інтелекту»

Блок спеціалізації «Інтелектуальні обчислення»

ДВС.1.01Біоінформатика3
ДВС.1.02Методи обробки природномовної інформації3
ДВС.1.03Системи обробки зображень та комп`ютерний зір3
ДВС.1.04Геоінформатика та просторове моделювання3

Блок спеціалізації «Прикладні інтелектуальні системи»

ДВС.2.01Прикладні технології штучного інтелекту3
ДВС.2.02Адаптивні інтелектуальні освітні системи3
ДВС.2.03Технології штучного інтелекту в ігрових програмних системах3
ДВС.2.04Інтернет речей3