2022-2023 навчальний рік

Теми та анотації бакалаврських робіт

студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки»

КН-41

Прізвище, ім’я, по-батьковіТема бакалаврської роботиАнотація
1Богуцький Олег ІгоровичСистема прогнозування курсу валют на основі аналізу інформації з соціальних мереж  У кваліфікаційній роботі бакалавра проведено аналіз сучасних систем прогнозування курсу валют, запропоновано підхід до прогнозування, що покращує такі системи, розроблено інформаційне і програмне забезпечення, що виконує процедуру прогнозування курсу валют на основі семантичного аналізу повідомлень з соціальних мереж (Twitter) та фінансових показників SMA та RSI. Ключові слова: прогнозування курсу валют, повідомлення з соціальних мереж, Twitter, рекурентна нейронна мережа, LSTM, фінансові показники, SMA, RSI.
2Боженко Дар’я МиколаївнаПідсистема моніторингу стану виснаження на роботі на основі семантичного аналізу твітів співробітників  У кваліфікаційній роботі бакалавра  проведено аналіз методологій класифікації текстів, проведено дослідження параметрів та їх вплив на роботу моделі, розроблено веб-застосунок з інтелектуальним ядром на основі методу опорних векторів для визначення ризику виснаження працівників на основі аналізу текстів твітів.  Ключові слова: аналіз тексту, метод опорних векторів, класифікація тексту. 
3Валько Катерина ВіталіївнаМодуль розпізнавання фейкових новин  У кваліфікаційній роботі бакалавра проведено аналіз методів виявлення неправдивих новин в інтернеті, проведено аналіз існуючих інструментальних засобів розпізнавання фейкових новин та основних процесів предметного середовища. Поставлено задачу розробки системи розпізнавання фейкових новин, розроблено архітектуру системи виявлення правдивості новин, проведено аналіз функцій системи та розглянуто інформаційне забезпечення системи, обґрунтовано вибір програмних засобів та описано структуру програмного забезпечення, розглянуто модулі текстового аналізу даних, попередньої обробки даних, виявлення фейкових новин та серверу для демонстрації. Розроблено програмне забезпечення, що виконує аналіз правдивості новин, надано керівництво користувача та проведено процес тестування. Ключові слова: фейкові новини, дезінформація, система, BERT.
4Гринішак Інна ДмитрівнаСистема визначення оціночної вартості нерухомостіУ кваліфікаційній роботі бакалавра проведено аналіз сучасних систем визначення оціночної вартості нерухомості, запропоновано алгоритм вирішення задачі оцінки нерухомості за допомогою багатокритеріальної оптимізації, а саме методу аналізу ієрархій, розроблено інформаційне і програмне забезпечення, що виконує процедуру визначення оціночної вартості нерухомості. Ключові слова: оціночна вартість, нерухомість, багатокритеріальна оптимізація, метод аналізу ієрархій, система.
5Івахненко Ірина ІгорівнаНейромережний застосунок колоризації зображеньУ кваліфікаційній роботі бакалавра було проведено аналітичний огляд літератури про колоризацію зображень. Досліджено існуючі інформаційні системи для цієї задачі. Сформульовано мету розробки нейромережного застосунку для колоризації зображень. Розроблено архітектуру застосунку та проведено функціональний аналіз системи за допомогою методології IDEF0. Описано використання згорткової нейронної мережі в застосунку. Вибрано необхідні інструментальні засоби для програмної реалізації та описано структуру програмного забезпечення. Надано керівництво користувача та проведено огляд процесу тестування застосунку. Ключові слова: нейромережа, колоризація зображень, архітектура, згорткова мережа.   
6Ківачук Інна ПетрівнаНейромережний застосунок розпізнавання емоційУ кваліфікаційній роботі бакалавра було проведено аналіз літератури, вивчено існуючі нейромережні застосунки та сформульовано задачу дослідження. Була розроблена архітектура системи, включаючи функціональний аналіз та вибір методології. Для розпізнавання обличчя використовувався класифікатор Хаара, а для розпізнавання емоцій – нейронна мережа CNN. Також були обґрунтовані вибір програмних засобів, представлена структура програмного забезпечення та надано керівництво користувача. В роботі також описано процес тестування нейромережного застосунку. Ключові слова: розпізнавання емоцій, нейромережний застосунок, класифікатор Хаара, нейронна мережа CNN.
7Козак Владислав ВасильовичПрограмний модуль аналізу скарг на фінансові послуги компанійУ кваліфікаційній роботі бакалавра проведено аналіз математичних методів кластеризації, розроблено інформаційне та програмне забезпечення, що дозволяє проводити зручну кластеризацію даних, бачити візуальне представлення результатів та зберігати в зручну структуру. Ключові слова: кластер, кластеризація, параметр,  змінна, відстань, скарга, проблема, продукт.  
8Корнієнко Денис ОлександровичСистема розпізнавання та перекладу жестової мовиУ кваліфікаційній роботі бакалавра проведено аналіз жестів української мови глухонімих, сучасних алгоритмів побудови нейромереж розпізнавання образів та протоколи встановлення відеозв’язку.  Розглянуті сучасні додатки для спілкування.  Розроблено програмне забезпечення для розпізнавання літер абетки дактиля та додаток-месенджер для телекомунікації. Ключові слова: розпізнавання жестів, дактиль, месенджер, відеозв’язок.
9Кульковець Віктор ВасильовичСистема підтримки і прийняття рішень в енергетичних системахУ кваліфікаційній роботі бакалавра проведено аналіз сучасних методів створення систем підтримки прийняття рішень, розглянуто готові конкурентні системи на ринку та їх унікальність, розроблено інформаційне та програмне забезпечення, що виконує генерацію графіку погодинних відключень. Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, енергетична система, графік погодинних відключень.  
10Кучерук Владислав ДенисовичНейромережева система рекомендації музичних творівУ кваліфікаційній роботі бакалавра проведено аналітичний огляд літератури з побудови рекомендаційних систем, розглянуто архітектуру системи, розроблено математичне, інформаційне та програмне забезпечення, яке забезпечує створення персоніфікованих списків рекомендацій з піснями для користувачів. Ключові слова: нейромережа, навчання, колаборативна фільтрація, рекомендація, прогнозування.
11Маурін Андрій АндрійовичЕкспертна система для технічного аналізу вартості криптовалютиУ кваліфікаційній роботі бакалавра розглянуто функціонування фінансових ринків, основні принципи технічного аналізу, проведено аналіз сучасних методів алгоритмічного трейдингу, розроблено інформаційне та програмне забезпечення, що виконує аналіз ринкових даних і приймає автоматизовані рішення. Ключові слова: інновація, аналіз, прогнозування, фінанси.
12Мензатюк Олександра ПетрівнаПрограмний модуль аналізу тональності україномовних текстів із соціальної мережі «Твіттер»У кваліфікаційній роботі бакалавра проведено дослідження сучасних методів аналізу тональності текстів, розглянуто процес попередньої обробки текстових даних і загальний алгоритм аналізу тональності, розроблено алгоритм визначення тональності тексту, заснований на кластеризації, реалізовано програмне забезпечення для аналізу, оцінки, інтерактивної взаємодії і налаштування параметрів розробленого алгоритму. Ключові слова: аналіз тональності, корпус, обробка природної мови, кластеризація, машинне навчання без вчителя.
13Пагарський Олексій АртемовичПрограмний інструментарій дистиляції знань для задач обробки природної мовиУ кваліфікаційній роботі бакалавра досліджено метод дистиляції знань для генерації тексту, включаючи аналіз наявних рішень, опис моделей архітектури типу “трансформер”, розгляд архітектури “Енкодер-Декодер”, механізму уваги та моделі BERT, розглянуто проблему моделювання мови з маскою та підходи до дистиляції знань, а також оптимізації процесу дистиляції з використанням спеціальної функції втрат та проведено аналіз наявних бізнес процесів, повʼязаних з задачами обробки природної мови та сформовано вимоги до програмного інструментарію. Розроблено архітектуру системи дистиляції моделей для обробки тексту на високому рівні та на рівні окремих компонентів: trainer, data та tests. Реалізовано програмний інструментарій дистиляції моделей та натреновано зменшену версію моделі BERT, TinyBERT, для завдання моделювання мови з маскою. Ключові слова: машинне навчання, дистиляція знань, нейронні мережі, трансформер, моделювання мови з маскою.
14Парнет Анастасія ОлександрівнаПрограмний модуль визначення емоційного забарвлення постів в соціальних мережах  У кваліфікаційній роботі бакалавра проаналізовано літературу та вже існуючі інформаційні системи для визначення емоційного забарвлення тексту, розроблено архітектуру та сформувано інформаційне  забезпечення застосунку, визначено програмні засоби розробки, створено структуру програмного забезпечення,  реалізовано програмний продукт та проведено його тестування. Ключові слова: емоційне забарвлення тексту, семантичний аналіз тексту, пост в соціальних мережах.
15Попова Єлизавета ПетрівнаІнтелектуальна система розпізнавання ознак пожежі в відеопотоціУ кваліфікаційній роботі бакалавра проаналізовано особливості задачі розпізнавання ознак пожежі у відеопотоці, розглянуто існуючі та актуальні підходи до її вирішення, обрано архітектуру нейронної мережі, що найкраще задовольняє вимоги задачі, спроектовано функціональну структуру системи, розроблено структуру бази даних, інтерфейс застосунку, наведено узагальнений алгоритм опрацювання відеоряду, проведено дослідження доцільності використання різних параметрів для обраної архітектури, протестовано працездатність  готового застосунку та описано інструкцію користування. Ключові слова: мережа yolo, розпізнавання ознак вогню, відеопотік, класифікація, штучна нейронна мережа.
16Сопов Сергій СергійовичПрограмний модуль розпізнавання об’єктів у промисловому фруктовому саду за допомогою згорткової нейромережіУ кваліфікаційній роботі бакалавра розроблено програмний модуль, що дозволяє на зображенні розпізнати плоди, визначити їх стан та кількість. Модуль використовує алгоритми розпізнавання, що базуються на характеристиках форми, кольору та текстури плодів, а також алгоритми підрахунку. Перевагами даного програмного модуля є надійна та швидка робота, точне розпізнавання плодів, а також точний підрахунок їх кількості. Ключові слова: програмний модуль, розпізнавання об’єктів, плоди, промисловий фруктовий сад, згорткова нейромережа, фрукти, стиглість, спорченість, автоматизація, якість продукції.  

КН-42

Прізвище, ім’я, по-батьковіТема бакалаврської роботиАнотація
1Абрамов Кірілл ВікторовичПрограмний модуль аналізу та обробки текстів
у соціальних мережах
У кваліфікаційній роботі бакалавра проведено аналіз існуючих підходів та методів обробки неструктурованих текстових даних, методів тематичного моделювання, спроектовано програмний модуль аналізу та обробки текстів у соціальних мережах, на прикладі соціальної мережі Telegram, розроблено відповідне програмне забезпечення, програмно реалізовано метод тематичного моделювання.  Ключові слова: NLP, машинне навчання, text mining, обробка тексту, тематичне моделювання, LSA, pLSA, LDA.
2Білінська Катерина ВасилівнаОнлайн-система управління проєктамиУ випускній кваліфікаційній роботі бакалавра проведено детальний аналіз процесу управління проєктами, включаючи визначення завдань та їх розподіл, досліджено сучасні системи управління проєктами, розглянуто архітектуру системи, а також розроблено інформаційне та програмне забезпечення, яке надає ефективні механізми для роботи з проєктами.  Ключові слова: управління проєктами, механізми роботи з проєктами.
3Бойчук Віталій СергійовичВеб-застосунок “тренувальний майданчик” для вирішення задач з програмуванняУ кваліфікаційній роботі бакалавра проведено аналіз предметної області навчальних платформ, проаналізовано існуючі рішення на ринку, обґрунтовано актуальність вирішуваної задачі; визначено функціональні та нефункціональні вимоги до застосунку; спроектовано функціональну структуру застосунку, визначені архітектурні рішення, розроблено структуру бази даних для системи та запропоновані інтерфейсні рішення застосунку; наведено інформацію про використані програмні засоби у дипломному проекті, розроблено план тестування та перевірено основні функції готового застосунку Ключові слова: програмування, навчання, веб-застосунок, навчальні платформи, база даних.
4Борисюк Даніл КостянтиновичАвтоматизована система створення українсько-кримськотатарського та кримськотатарсько-українського перекладачУ кваліфікаційній роботі бакалавра проведений аналіз існуючих сервісів автоматичного перекладу, розроблено програмне забезпечення, що дозволяє автоматично перекладати тексти з української мови на кримськотатарську та з кримськотатарської на українську, наповнювати базу даних перекладача та проводити опитування експертів та носіїв мови щодо якості перекладу з метою його вдосконалення. Ключові слова: автоматичний переклад, українська мова, кримськотатарська мова, система опитування, точність перекладу.
5Бредіхін Дмитро СергійовичПрограмна система обліку автотранспортних витратУ кваліфікаційній робота бакалавра реалізовано веб-сервіс що надає користувачам зручні та швидкі можливості використання системи обліку витрати палива для автотранспортного підприємства. Результати підрахунків відображаються користувачу на екрані, що дозволяє швидко оцінити витрати та оптимізувати маршрути для економлення часу та ресурсів. Основні переваги розробленої програмної системи включають зручний інтерфейс веб-додатку, який дозволяє легко взаємодіяти з системою, швидкість та точність підрахунків, а також можливість зберігання та аналізу історичних даних щодо витрат палива автотранспортних засобів. Ключові слова: автотранспортні витрати, карта місцевості, маршрут, web-додаток.
6.Волошина Марина ОлегівнаСистема моніторингу наявності пального на базі скрейпінг-технологійУ кваліфікаційній роботі бакалавра проведено аналіз особливостей задачі збору інформації про пальне в Україні, описано технологію скрейпінгу, проаналізовано існуючі рішення на ринку; спроектовано функціональну структуру системи, надано проектні рішення щодо схем функціонування застосунку, розроблено архітектуру застосунку, а також універсальну інформаційну модель для збору інформації про пальне; обґрунтувано вибір інструментальних засобів для програмної реалізації застосунку, описано структуру класів системи, протестовано основні функції готового застосунку та наведено контрольний приклад роботи застосунку. Ключові слова: скрейпінг, адаптер, мапер, web-застосунок, Spring, Java.
7Гежа Михаїл ОлеговичСистема автоматизації процесів на криптобіржіУ кваліфікаційній роботі бакалавра розроблено систему обробки ордерів криптобіржі. Сервіс реалізовано у вигляді мобільного застосунку для операційної системи Андроїд. Основна мета розробленої системи – імітація трейдингу на реальній криптобіржі, що дає користувачам досвід трейдингу не витрачаючи власних реальних коштів. За допомогою розробленого мобільного застосунку, користувачі можуть відчути коливання на ринку та перевірити базові стратегії трейдингу. Основними перевагами розробленої системи є інтуїтивний інтерфейс, який дозволяє легко взаємодіяти з біржею та ефективність  її роботи. Ключові слова: ордери, криптобіржа, трейдінг, стратегії трейдингу, емуляція.
8Григор’єв Арсентій ГеоргійовичПрограмний модуль підтримки процедури преференційного голосуванняУ випускній кваліфікаційній роботі проведено аналіз сучасних методів голосування в колективі, розглянуто алгебраїчний метод обробки експертної інформації для підтримки голосування шляхом вибору упорядкованої підмножини кандидатів, розроблено серверне та клієнтське програмне забезпечення, що дозволяє проводити голосування та агрегацію даних з урахуванням експертних оцінок. Ключові слова: підтримка голосування, упорядкована множина, алгебраїчний метод, експертна інформація, програмний модуль, комп’ютерні науки.
9Гумен Ольга РусланівнаПрограмний модуль автоматичного транскрибування мовленняУ кваліфікаційній роботі бакалавра проведено проведено аналіз сучасних методів розпізнавання мовлення, розглянуто використання програмного модулю розпізнавання мовлення, розроблено інформаційне та програмне забезпечення, що виконує транскрипцію аудіо і відео файлів у текстові. Ключові слова: розпізнавання мовлення, транскрипція файлів.
10Євдокимов Нікіта ВіталійовичПрограмний модуль сентиментального аналізу україномовних відгуків на віртуальному торговельному майданчику  У кваліфікаційній роботі бакалавра проведено розробку програмного модуля для аналізу тональності тексту в українській мові, яке є важливим інструментом для розуміння емоційного відгуку читачів на різні тексти, включаючи коментарі в інтернеті, відгуки на продукти та послуги, новини тощо. Дослідження також має важливе значення для розвитку сучасних інформаційних технологій, зокрема, в галузі штучного інтелекту та обробки природної мови. Ключові слова: аналіз тональності, обробка природної мови, інформаційні технології, україномовний контент, аналіз відгуків, тональність контенту.
11Кавун Анна ВікторівнаРекомендаційна система музичних творів на основі колаборативної фільтраціїКваліфікаційна робота бакалавра присвячена розробці та реалізації рекомендаційної системи для музичного сервісу. У роботі проведено огляд основних принципів та методів побудови рекомендаційних систем. Розглянуто різні підходи, такі як колаборативна фільтрація, заснована на вмісті фільтрація та гібридні підходи. Визначено ключові проблеми, які виникають при розробці таких систем, а також представлено різноманітні метрики якості та методи їх оцінки; розглянуті основні алгоритми для побудови комп’ютерних систем формування рекомендацій, такі як алгоритми Learning to Rank, моделі оцінки вхідних змінних та приклади реалізації рекомендаційних алгоритмів, а також описана архітектура модуля колаборативної фільтрації, яка включає компоненти комплексного підходу до формування рекомендацій. Визначено програмні та технічні компоненти, які використовуються для реалізації модуля та надано детальний опис основних режимів роботи розробленої системи рекомендацій та проведено тестування її роботи. Ключові слова: система рекомендацій, методи фільтрації, нейронна мережа, машинне навчання.
12Каліта Вячеслав ІгоровичНейромережний застосунок розпізнавання захворювань рослинУ кваліфікаційній роботі бакалавра проведено аналіз сучасних методів розпізнавання зображень і діагностики захворювань рослин, використовуючи глибинні нейронні мережі. Розглянуто процес збору та підготовки даних для тренування моделі. Розроблено архітектуру моделі регіональної згорткової нейронної мережі для визначення стану здоров’я рослин. Розроблено веб-додаток, який інтегрує модель глибокого навчання для діагностики захворювань рослин користувачами. Ключові слова: глибоке навчання, розпізнавання об’єктів, діагностика захворювань рослин, згорткові нейронні мережі.
13Козелько Софія ЄгорівнаСтратегічна веб-гра жанру 4Х з автоматичною генерацією поляУ кваліфікаційній роботі бакалавра проведено  аналіз літературних джерел за тематикою ігрового дизайну, огляд жанру 4Х та його особливостей, історія розвитку та аналіз популярних ігор жанру 4Х, тенденції виходу на ринок та основні складності при розробці ігор цього жанру; аналіз сучасних тенденцій та напрямків розвитку веб-ігор жанру 4Х, моделювання основних процесів гри жанру 4Х, проектування інтерфейсу, побудова діаграм; розроблено графічні компоненти гри, описано класи об’єктної моделі гри, розгорнуто ігровий сервер та проведено тестування ігрового додатку. В результаті роботи розроблено функціонуючий ігровий додаток, який відповідає всім вимогам до стратегічних ігор жанру 4Х. Ключові слова: ігровий дизайн, жанр 4Х, веб-ігри, моделювання, програмна реалізація.
14Комарніцький Ілля ВікторовичПрограмний модуль виявлення хвороб шкіри обличчя
за допомогою згорткової нейронної мережі
У кваліфікаційній роботі бакалавра розроблено сервіс для розпізнавання проблем з висипаннями на шкірі обличчя. Сервіс реалізовано у вигляді web-додатку, завдяки якому користувачі зможуть отримати результат виявлення захворювань, що допоможе їм в подальшому лікуванні. Ключові слова: акне, класифікація захворювань шкіри обличчя, згорткова нейронна мережа, функція активації, web-додаток.
15Кузнєцов Владислав ВолодимировичІнтелектуальний модуль рекомендаційної системи вибору художніх творів  У кваліфікаційній роботі бакалавра проведено аналіз актуальності та розробку інтелектуального модулю рекомендаційної системи вибору художніх творів. У рамках дослідження було створено модуль рекомендацій, який дозволяє користувачам отримувати персоналізовані пропозиції щодо нових книжок для читання, з урахуванням їхніх інтересів. Ключові слова: інтелектуальний модуль, рекомендаційна система, вибір художніх творів, модуль рекомендацій, персоналізовані пропозиції, нові книжки, читання, інтереси.
16Лупіч Олександра ВолодимирівнаМодуль адаптивного тестування з оцінки знань англійської мовиУ кваліфікаційній роботі бакалавра проведено аналіз доступних платформ для тестування знань користувачів, розроблено власний програмний модуль для адаптивного тестування знань користувачів на прикладі тесту з англійської мови, яке підбирає питання для опитуваного на основі його знань. Ключові слова: тестування, адаптивне тестування, програмний модуль, оцінка знань.
17Майстренко Антон АндрійовичІнформаційна система управління транспортною логістикою малого підприємстваУ випускній кваліфікаційній роботі бакалавра проведено аналіз сучасних алгоритмів оптимізації маршрутів на основі графів, проведено порівняльний аналіз існуючих систем, проаналізовано основні процеси управління транспортною логістикою малого підприємства. Спроектовано архітектуру інформаційної системи, визначено інформаційне забезпечення необхідне для вирішення поставленої задачі. Реалізовано та протестовано програмне забезпечення для управління транспортною логістикою малого підприємства, оптимізації і обліку маршрутів. Ключові слова: інформаційна система, логістика, оптимізація, граф, облік.
18Марків Володимир ВолодимировичПрограмний модуль генерації зображень на основі текстового опису  У кваліфікаційній роботі бакалавра досліджено питання застосування методів та алгоритмів глибокого навчання, що використовуються для генерації зображень на основі текстового опису.  Проведено функціональний аналіз програмного модуля генерації зображень, розроблено архітектуру програмного модуля, реалізовано основні підсистеми програмного модуля, проведено тестування розробленого програмного забезпечення. Ключові слова: генерація зображень, глибоке навчання, GAN, автоенкодери, рекурентні нейронні мережі, текстові дані, якість зображень, візуальна якість
19Пхайко Софія ДмитрівнаПрограмний модуль підбору відео ігорУ кваліфікаційній роботі бакалавра проведено аналіз існуючих рішень та методів для реалізації рекомендаційних систем, розглянуто бізнес процеси та сформовано функціональні та нефункціональні вимоги до програмного модулю, розроблено  програмне забезпечення, що може надавати користувачеві рекомендації щодо підбору відео ігор.  Ключові слова: рекомендаційна система, колоборативна фільтрація, відеогра, користувач.
20Рєзнікова Анна ОлексіївнаІнтелектуальна система генерації зображень проектних рішень на основі рукотворних графічних данихУ кваліфікаційній роботі бакалавра розглянуто підходи до застосування ШІ в архітектурі, включаючи генеративний дизайн, розпізнавання образів і обчислювальний аналіз, надано огляд поточного стану та майбутніх перспектив ШІ в архітектурному проектуванні та аналізі. Проведено аналіз моделей ШІ для розпізнавання ескізів, розроблено функціональну модель та архітектуру системи генерації зображень. Розроблене базове програмне забезпечення, що дозволяє розпізнавати задані користувачем ескізи, проведене тестування розробленого програмного забезпечення. Ключові слова: розпізнавання зображень, нейронні мережі, машинне навчання, архітектурні креслення.
21Садовнік Антон МихайловичМасштабований високонавантажений торговий інформаційний порталУ кваліфікаційній роботі бакалавра розроблений web-додаток для перегляду, вибору та замовлення товарів. Проведено аналіз предметної області торгових порталів, проаналізовано існуючі рішення на ринку та розкрито питання впливу швидкодії на досвід користування порталом. Спроектовано функціональну структуру системи, структуру бази даних та загальну архітектуру системи. Розроблено основні програмні модулі системи, побудований користувацький інтерфейс, проведене тестування для виявлення недоліків та визначено шляхи подальшого удосконалення системи. Ключові слова: високонавантажений торговий інформаційний портал, web-додаток, замовлення, товар.
22Удоденко Олександр КостянтиновичПрограмний модуль інтелектуального розпізнавання військової  техніки за супутниковими знімками  У кваліфікаційній роботі бакалавра проведено аналіз сучасних методів інтелектуального розпізнавання військової техніки за супутниковими знімками та розроблено програмний модуль для виконання основних функцій розпізнавання військової техніки за супутниковими знімками. Проведено аналіз сучасних методів інтелектуального розпізнавання військової техніки на основі супутникових знімків. Розроблено програмний модуль, що має різні режими роботи, які дозволяють користувачеві виконувати різноманітні завдання розпізнавання військової техніки. Модуль здатний виявляти та класифікувати різні типи військової техніки на основі вхідних супутникових знімків. Крім того, модуль може виконувати аналіз інших параметрів, таких як розміри об’єктів, деталізація знімків та інші характеристики, що сприяють більш детальному аналізу технічних аспектів військової техніки. Ключові слова: розпізнавання зображень, військова техніка, нейронні мережі, машинне навчання.
23Чорненький Денис ОлеговичПрограмна система надання рекомендацій щодо плану дієт та фізичних вправ для хворих на діабет 2-го типуУ кваліфікаційній роботі бакалавра  проведено аналіз поточних проблем, з якими стикаються хворі на діабет, вже створених додатків та вебсайтів для надання медичної допомоги, проаналізовано можливість застосування інтелектуальних технологій для точного та швидкого реагування на відхилення від норми у стані здоров’я пацієнта, розроблено інформаційне та програмне забезпечення, що виконує процедури оцінки поточних даних пацієнтів за життєво важливими критеріями та рекомендує на основі отриманих та прогнозних даних найкращий спосіб полегшення протікання визначеної хвороби. Ключові слова: інтелектуальні технології, програмне забезпечення, діабет 2-го типу, життєво важливі критерії, оцінка, рекомендації.