Відповідно до п. 9.4.2. “Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” здобувач освіти має можливість вибору:

  • із вибіркової складової навчального плану Освітньої програми, на якій студент навчається (спеціалізований блок дисциплін, що спрямований на поліпшення здатності до працевлаштування за обраним фахом; одночасний вибір певної кількості дисциплін із пакету; вибір однієї дисципліни із переліку);
  • із вибіркової складової навчального плану іншої Освітньої програми того самого освітнього рівня;
  • із блоку обов’язкових дисциплін іншої Освітньої програми того самого освітнього рівня;
  • із вибіркової складової навчального плану іншої Освітньої програми іншого освітнього рівня (вибір із Каталогу курсів);
  • навчальних дисциплін в іншому закладі вищої освіти за реалізації студентом права на академічну мобільність.

БАКАЛАВРИ

Освітня програма «Комп’ютерні науки»

Вибір за переліком: 

Освітня програма «Аналітика даних»

Вибір за переліком:

ВКП1 ПЕРЕЛІК №1 семестр
ВК3.1 Крос-платформне програмування 6
ВК3.2 Математична статистика для комп”ютерних наук 6
     
ВК4 ПЕРЕЛІК №2 7
ВК4.1 Криптографія та криптозахист 7
ВК4.2 Програмні засоби інтелектуальної обробки даних 7
     
ВК5 ПЕРЕЛІК №3 8
ВК5.1 Машинне навчання (додаткові розділи) 8
ВК5.2 Віртуальна та доповнена реальність 8

МАГІСТРИ

освітньо-наукова програма «Технології штучного інтелекту»

Вибір за переліком 2022 р.:

ВК1. Перелік №1 (студент обирає 5 дисциплін з переліку) семестр
ВК1.1 Біоінформатика 3
ВК1.2 Геоінформатика 3
ВК1.3 Адаптивні технології навчання 3
ВК1.4 ТШІ в ігрових програмних системах 3
ВК1.5 ТШІ в системах безпеки програмних систем 3
ВК1.6 ТШІ для смарт-технологій 3
ВК1.7 Гібридні технології обчислювального інтелекту 3
ВК1.8 Нечіткі множини та логіка 3
ВК1.9 Рекомендаційні системи 3
ВК1.10 Інтелектуальна бізнес-аналітика 3
ВК1.11 Технології обчислювального інтелекту і блокчейн системи 3
ВК1.12 Хмарні технології штучного інтелекту 3
ВК1.13 Онтологічні та семантичні технології (SemanticWeb) 3
ВК1.14 Методи обробки природомовної інформації 3
ВК1.15 Глибинне навчання 3
ВК1.16 Основи криптографії та криптологічний аналіз 3
ВК2. Перелік №2 (студент обирає 1 дисципліну з переліку) семестр
ВК2.1 Управління кар’єрою в цифровому суспільстві 3
ВК2.2 Управління міжнародними дослідженнями 3
ВК2.3 Управління стартап проектами 3
ВК2.4 Наукове письмо іноземною мовою 3
ВК2.5 Психологія вищої школи 3
ВК2.6 Педагогіка вищої школи та професійна майстерність викладача 3

Вибір за переліком 2021 р.:

ДВС.3.01 Перелік №1 семестр
ДВС.3.01.01 Основи криптографії та криптологічного аналізу 3
ДВС.3.01.02 Технології штучного інтелекту в системах захисту інформаційних систем 3
ДВС.3.02 Перелік №2  
ДВС.3.02.01 Сучасні технології управління ІТ-проектами 3
ДВС.3.02.02 Управління стартап-проектами 3