Дисципліни вільного вибору студента

БАКАЛАВРИ

Освітня програма «Комп’ютерні науки»

Вибір за переліком:

Перелік №1  семестр
ДВС.3.01.02 Методи синтезу та оптимізації 5
ДВС.3.01.03 Сучасні методи багатокритеріальної та дискретної оптимізації 5
Перелік №2  
ДВС.3.02.01 Українська мова (за проф. спрямуванням) 4
ДВС.3.02.02 Менеджмент і маркетинг 4
ДВС.3.02.04 Стародавня історія України 4
Перелік №3  
ДВС.3.03.01 Статистичний аналіз даних 6
ДВС.3.03.02 Попередній аналіз та підготовка даних 6
ДВС.3.03.03 Прикладні інтелектуальні системи обробки даних 6
Перелік №4  
ДВС.3.04.01 Технології захисту інформації 7
ДВС.3.04.02 Сервіс-орієнтована архітектура 7
ДВС.3.04.03 Мультиагентні системи 7

 

Освітня програма «Аналітика даних»

Вибір за переліком:

Аналітика даних 2018

Перелік № 1 Семестр
ВБП1.1 Java-програмування 3
ВБП1.2 С++-програмування 3
Перелік № 2  
ВБП2.1 Архітектура обчислювальних систем 3
ВБП2.2 Сучасні операційні систем 3
Перелік № 3  
ВБП3.1 Компонентно-орієнтоване програмування 4
ВБП3.2 Веб-програмування 4
Перелік № 4  
ВБП4.1 Програмування для інтелектуального аналізу даних 5
ВБП4.2 SAS-аналітика 5
Перелік № 5  
ВБП5.1 Технології захисту інформації 6
ВБП5.2 Інформаційна безпека 6
Перелік № 6  
ВБП6.1 Менеджмент і маркетинг в ІТ-індустрії 7
ВБП6.2 Управління ІТ-проектами 7

Аналітика даних 2019

ВКП1 ПЕРЕЛІК №1 6
ВК3.1 Крос-платформне програмування 6
ВК3.2 Математична статистика для комп”ютерних наук 6
     
ВК4 ПЕРЕЛІК №2 7
ВК4.1 Криптографія та криптозахист 7
ВК4.2 Програмні засоби інтелектуальної обробки даних 7
     
ВК5 ПЕРЕЛІК №3 8
ВК5.1 Машинне навчання (додаткові розділи) 8
ВК5.2 Віртуальна та доповнена реальність 8

МАГІСТРИ

освітньо-наукова програма «Технології штучного інтелекту»

Вибір за переліком:

ДВС.3.01 Перелік №1 семестр
ДВС.3.01.01 Основи криптографії та криптологічного аналізу 3
ДВС.3.01.02 Технології штучного інтелекту в системах захисту інформаційних систем 3
ДВС.3.02 Перелік №2  
ДВС.3.02.01 Сучасні технології управління ІТ-проектами 3
ДВС.3.02.02 Управління стартап-проектами 3