Завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Іларіонов Олег Євгенович

Кафедра інтелектуальних технологій ( до травня 2019 року кафедра інтелектуальних та інформаційних систем) факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка створена у листопаді 2013 року. У 2014 році здійснено ліцензування бакалаврату за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». У цьому ж році відбувся перший набір студентів денної форми навчання.  У 2017 році відкрито магістратуру за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», де здійснюється підготовка магістрів за освітньо-науковою програмою «Технології штучного інтелекту».
Викладачі кафедри постійно працюють над науковими дослідженнями у відповідності до профілю кафедри. Напрямками досліджень є такі:

  • Еволюційні технології прийняття рішень в умовах невизначеності (проф. Снитюк В.Є.);
  • Адаптивні інтелектуальні навчальні онлайн-середовища (доц. Доманецька І.М., доц. Іларіонов О.Є., доц. Федусенко О.В., доц. Красовська Г.В.);
  • Гібридні системи штучного інтелекту та системи, що базуються на знаннях (проф. Гайна Г.А., доц. Сорока П.М.);
  • Технології обробки природномовних текстів (доц. Тмєнова Н.П.);
  • Моделювання еколого-економічних процесів в умовах ризику та невизначеності (проф. Кудін В.І.);
  • Логіко-лінгвістичне моделювання процесів управління на основі наближених висновків (проф. Самохвалов Ю.Я.);
  • Методологія сценарного аналізу та технологічного передбачення (доц. Красовська Г.В.).

На кафедрі інтелектуальних технологій постійно працює науковий семінар, де заслуховуються доповіді провідних вчених, а також молодих науковців із сучасних проблем комп’ютерних наук та штучного інтелекту.

У 2017 році продовжуються роботи із створення лабораторії штучного інтелекту разом із компанією ЕРАМ та лабораторії інтелектуальної робототехніки.

Співробітники кафедри є авторами та співавторами численних підручників та посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, монографій, статей, що індексуються у наукометричних базах, та статей у фахових виданнях України, тез доповідей на конференціях та семінарах.

Кафедра підтримує наукові зв’язки із багатьма університетами та науковими закладами зарубіжжя. Зокрема, найуспішнішим є співробітництво з Інститутом математики (Болгарія), Університетом Саарланда (Німеччина), Інститутом неруйнівних технологій (Німеччина), Університетом Лондона (Великобританія) тощо. Діють програми обміну студентами з хорватськими та американськими університетами.

Викладачі кафедри проходили стажування, виступали з доповідями та читали лекції в провідних наукових і навчальних закладах та ІТ-компаніях.

Кафедра інтелектуальних технологій є безпосереднім організатором Міжнародної науково-технічної конференції з обчислювального інтелекту, яка у 2017 році проводилась уже вчетверте. Професори кафедри є членами Програмних комітетів численних конференцій.

Кафедра приділяє увагу організації студентської наукової роботи. Студенти беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з «Комп’ютерних наук», Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, де займають призові місця та у різноманітних конкурсах, які організовуються ІТ-компаніями. Кафедра є організатором студентської наукової конференції та всеукраїнських і міжнародних семінарів.