Кафедра інтелектуальних та інформаційних систем готує фахівців із галузі знань:
12 – Інформаційні технології за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки.
Бакалаври навчаються за освітніми програмами “Комп’ютерні науки” та “Аналітика даних”.
Магістри – за освітньо-науковою програмою “Технології штучного інтелекту.”

Навчальний процес на кафедрі орієнтований на вивчення теорії та практики:

  •  Використання Grid- та Cloud як технологій та ресурсів розв’язання наукоємних задач;
  •  Розробки систем підтримки прийняття рішень та експертних систем для різних напрямків діяльності;
  •  Розробки систем інтелектуального аналізу даних та знань;
  •  Застосування розподілених систем та паралельних обчислень для ефективного розв’язання практичних задач;
  •  Проектування Інтернет-додатків із використанням елементів штучного інтелекту;
  •  Оптимізації економічних та технічних систем на основі нейромережних технологій;
  •  Розробки інтелектуальних робототехнічних систем;
  •  Розробки систем розпізнавання образів, у т.ч. аудіо та відео;
  •  Розробки систем обробки природномовної інформаці;

Історія кафедри

Викладачі

Програма розвитку кафедри

Аспіранти та докторанти

Галерея

Випускники

Партнери