Кафедра

Кафедра інтелектуальних та інформаційних систем готує фахівців із галузі знань:
12 – Інформаційні технології
за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки.
Бакалаври навчаються за освітньою програмою “Комп’ютерні науки”.
Магістри – за освітньо-науковою програмою “Технології штучного інтелекту.”

Навчальний процес на кафедрі орієнтований на вивчення теорії та практики

Використання Grid- та Cloud як технологій та ресурсів розв’язання наукоємних задач
Розробки систем підтримки прийняття рішень та експертних систем для різних напрямків діяльності
Розробки систем інтелектуального аналізу даних та знань
Застосування розподілених систем та паралельних обчислень для ефективного розв’язання практичних задач
Проектування Інтернет-додатків із використанням елементів штучного інтелекту
Оптимізації економічних та технічних систем на основі нейромережних технологій
Розробки інтелектуальних робототехнічних систем
Розробки систем розпізнавання образів, у т.ч. аудіо та відео
Розробки систем обробки природномовної інформаці

Історія кафедри
Викладачі
Партнери