Курсова робота є одним із видів самостійної роботи студента, яка направлена на набуття студентами навичок з професійної діяльності. Курсова робота повинна максимально розкрити набуті під час навчання в університеті знання та уміння здобувачів освіти.
Освітньою програмою «Аналітика даних» передбачено 2 міждисциплінарні курсові роботи:

  • курсова робота з аналітики даних (2 курс, весняний семестр);
  • курсова робота за вибірковими блоками «Інструментальна аналітика» або «Прикладна аналітика» (4 курс, осінній семестр).

Вимоги та рекомендації щодо організації виконання курсової роботи, вибору теми, структури пояснювальної записки до курсової роботи, змісту її окремих розділів, правила оформлення наведено у відповідних методичних вказівках.

Методичні вказівки до курсової роботи з аналітики даних

Методичні вказівки до курсової роботи за вибірковими блоками «Інструментальна аналітика» або «Прикладна аналітика»