Курсова робота є одним із видів самостійної роботи студента, яка направлена на набуття студентами навичок з професійної діяльності. Курсова робота повинна максимально розкрити набуті під час навчання в університеті знання та уміння здобувачів освіти.
Освітньою програмою «Комп’ютерні науки» передбачено 2 міждисциплінарні курсові роботи:

  • курсова робота з проектування алгоритмів та програмування (2 курс, весняний семестр);
  • курсова робота за вибірковими блоками «Системи штучного інтелекту» або «Системне проектування» (4 курс, осінній семестр).

Вимоги та рекомендації щодо організації виконання курсової роботи, вибору теми, структури пояснювальної записки до курсової роботи, змісту її окремих розділів, правила оформлення наведено у відповідних методичних вказівках.

Методичні вказівки до курсової роботи з проектування алгоритмів та програмування

Методичні вказівки до курсової роботи за вибірковими блоками «Системи штучного інтелекту» або «Системне проектування»