Курсовий проект з аналізу даних

Починаючи з першого курсу, студенти працюють над курсовими проектами з аналізу даних самостійно або у складі команд. Завдання на курсовий проект передбачає розв’язання певної задачі, вихідні дані до якої є практичними кейсами українських або закордонних підприємств. Виконання проекту має змагальний характер, його результати оцінюються за об’єктивними критеріями. Як правило, результатом виконання курсового проекту є системи чи технології аналізу даних, характеристики яких у певних напрямках перевищують існуючі аналоги.