Кафедра інтелектуальних технологій готує фахівців денної форми навчання за спеціальністю

122 «Комп’ютерні науки»

освітньо-науковою програмою

“Технології штучного інтелекту”

за спеціалізаціями

“Інтелектуальні обчислення”,
“Інтелектуальні прикладні системи”.

Термін навчання – 2 роки

Інформаційний проспект програми

Випускники магістратури підготовлені до:
  • вирішення важкоформалізованих та слабко структурованих задач;
  • виявлення проблем та здійснення вибору відповідних методів штучного інтелекту або, при необхідності, їх розробки;
  • керування створенням інтелектуальних систем або систем підтримки прийняття рішень.

До головних компетентностей випускника відносяться:

  • здатність розробляти інтелектуальні інформаційні технології, які мають стратегічне значення для організації та можуть бути застосовані для вирішення існуючих, нових або потенційних проблем підприємств, установ і організацій;
  • здатність розробляти і впроваджувати сховища даних;
  • вміння використовувати методи інтелектуального аналізу великих масивів даних для підтримки прийняття рішень в організації.

Презентація магістерської програми

Опис освітньої програми

Фахове вступне випробування

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови