Напрямки наукової діяльності

На кафедрі під керівництвом завідувача кафедри інтелектуальних технологій, ведуться наукові дослідження з таких науково-практичних напрямків:

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО НДР

Інтелектуальні технології прийняття рішень в знанняорієнтованих системах на основі неструктурованої інформації.

Intelligent decision-making technologies in knowledge-oriented systems based on unstructured information.

МетаНДР: Розробка принципів, моделей, методів та інструментальних засобів прийняття рішень в знанняорієнтованих системах на основі неструктурованої інформації.

Очікувані результати: 007 моделі машинного навчання в знанняорієнтованих системах

Керівник роботи: д.т.н., проф. Снитюк Віталій Євгенович