«АНАЛІТИКА ДАНИХ»

є освітньою програмою, в якій вивчають особливості
розробки, впровадження і супроводу інтелектуальних систем аналізу структурованих та неструктурованих даних, технологій моделювання та прогнозування майбутніх процесів для одержання нових знань, технологій обробки даних для підвищення їх інформативності та значущості.

Студенти, що навчаються за освітньою програмою «Аналітика даних», володітимуть сучасними прогресивними методами та інструментарієм обробки текстової, аудіо- та відеоінформації, зможуть знаходити приховані закономірності в даних, будувати інформаційно-аналітичні системи для використання в медицині, промисловості, Інтернеті речей, технологіях блокчейну та штучному інтелекті.

Студенти освітньої програми «Аналітика даних» навчаться:

➢здійснювати попередню обробку даних та структурування, визначати та збільшувати їх інформативність;
➢ виконувати візуалізацію вхідних даних, пропонувати технології їх обробки та моделювання;
➢ застосовувати методи машинного навчання для пошуку прихованих закономірностей в даних;
➢ розробляти інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень у слабко структурованих предметних областях.

Звернення декана факультету інформаційних технологій доктора технічних наук, професора Снитюка Віталія Євгеновича до абітурієнтів.

Презентація бакалаврської освітньої програми «Аналітика даних»

Опис освітньої програми

Навчальний план ОП “Аналітика даних”

Робочі програми