Освітня програма «АНАЛІТИКА ДАНИХ»

«АНАЛІТИКА ДАНИХ»

є освітньою програмою, в якій вивчають особливості
розробки, впровадження і супроводу інтелектуальних систем аналізу структурованих та неструктурованих даних, технологій моделювання та прогнозування майбутніх процесів для одержання нових знань, технологій обробки даних для підвищення їх інформативності та значущості.

Студенти, що навчаються за освітньою програмою «Аналітика даних», володітимуть сучасними прогресивними методами та інструментарієм обробки текстової, аудіо- та відеоінформації, зможуть знаходити приховані закономірності в даних, будувати інформаційно-аналітичні системи для використання в медицині, промисловості, Інтернеті речей, технологіях блокчейну та штучному інтелекті.

В освітній програмі
«Аналітика даних»передбачено два блоки спеціалізованих дисциплін:

«Інструментальна аналітика» − вивчення і використання інтелектуальних технологій обробки даних, які базуються на статистичному аналізі та реалізуються у високопродуктивних
розподілених або хмарних середовищах.

«Прикладна аналітика» −
вивчення і використання інтелектуальних технологій обробки неструктурованих даних для розв’язання практичних задач в умовах невизначеності з використанням евристичного аналізу та принципів.

В програму підготовки за спеціалізаціями входять такі дисципліни:

«Інструментальна аналітика»«Прикладна аналітика»
• Аналіз часових рядів
• Штучний інтелект
• Байєсівські мережі
• Економетрика
• Хмарні обчислення
• Рекомендуючі системи
• Бізнес-аналітика
• Технології блокчейну
• Прикладний статистичний аналіз
• Розпізнавання образів і кластерний аналіз
• Нейронні мережі
• Стратегічний бізнес-аналіз
• Технології обробки природомовної
інформації
• Основи глибинного навчання
• Еволюційні обчислення
• Технології комп’ютерного зору
• Автономні системи

Студенти освітньої програми «Аналітика даних» навчаться:

➢здійснювати попередню обробку даних та структурування, визначати та збільшувати їх інформативність;
➢ виконувати візуалізацію вхідних даних, пропонувати технології їх обробки та моделювання;
➢ застосовувати методи машинного навчання для пошуку прихованих закономірностей в даних;
➢ розробляти інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень у слабко структурованих предметних областях.

Звернення декана факультету інформаційних технологій доктора технічних наук, професора Снитюка Віталія Євгеновича до абітурієнтів.

Бакалаврська освітня програма «Аналітика даних»

Опис освітньої програми

Робочі програми

Інформація про навчальні дисципліни