Освітня програма “Комп’ютерні науки”

«КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

є освітньою програмою, в якій поєднано методології та досягнення фундаментальних й прикладних наук.

Наші випускники зможуть здійснювати діяльність у різноманітних сферах, що вимагають фундаментальних та прикладних знань з математики, статистики, інформатики, природничих, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Бакалаври з комп’ютерних наук здатні проектувати, розробляти, впроваджувати та експлуатувати інформаційно-управляючі системи, системи підтримки прийняття рішень та експертні системи, системи інтелектуального аналізу даних та знань, системи розпізнавання образів, інтелектуальні робототехнічні системи та системи обробки природномовної інформації.

Освітня програма
«Комп’ютерні науки»
органічно поєднує

блоки дисциплін в сфері сучасних інформаційних технологій, прикладної математики і штучного інтелекту. Після другого курсу навчання студенти можуть обирати одну з двох спеціалізацій: «Системне проектування» або «Системи штучного інтелекту». В програму підготовки за спеціалізаціями входять такі дисципліни:

«Системне проектування»«Системи штучного інтелекту»
•Технології комп’ютерного проектування
• Штучний інтелект
• Об’єктно-орієнтований аналіз та проектування
• Прикладні інтелектуальні системи
• Архітектура сучасних інформаційних систем
• Аналіз вимог та управління якістю
інформаційних систем
• Проектування експертних систем та
систем підтримки прийняття рішень
• Інтелектуальна обробка даних в розподілених інформаційних середовищах
• Сервіс-орієнтована архітектура
програмних систем
•Менеджмент знань та онтологічний інжинірінг
• Методи прийняття рішень
• Технології обробки природномовної
інформації
• Інтелектуальні робототехнічні системи
• Нейронні мережні
• Моделі і методи розпізнавання образів
• Еволюційні обчислення
• Експертні системи
• Нечіткі множини та логіка

Студенти освітньої програми «Комп’ютерні науки» навчаться:

  • проводити системний аналіз предметних областей;
  • створювати математичні моделі об’єктів і процесів автоматизації;
  • проектувати і розробляти прикладне програмне забезпечення та бази даних;
  • застосовувати інструментальні засоби розробки програмних систем, веб-технологій, технологій розподілених систем і паралельних обчислень;
  • створювати інтелектуальні системи обробки інформації та управління, системи підтримки прийняття рішень, системи штучного інтелекту, експертні системи.

Звернення декана факультету інформаційних технологій доктора технічних наук, професора Снитюка Віталія Євгеновича до абітурієнтів.

Бакалаврська освітня програма «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

Опис освітньої програми

Робочі програми

Інформація про навчальні дисципліни