«КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

є освітньою програмою, в якій поєднано методології та досягнення фундаментальних й прикладних наук.

Наші випускники зможуть здійснювати діяльність у різноманітних сферах, що вимагають фундаментальних та прикладних знань з математики, статистики, інформатики, природничих, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Бакалаври з комп’ютерних наук здатні проектувати, розробляти, впроваджувати та експлуатувати інформаційно-управляючі системи, системи підтримки прийняття рішень та експертні системи, системи інтелектуального аналізу даних та знань, системи розпізнавання образів, інтелектуальні робототехнічні системи та системи обробки природномовної інформації.

Студенти освітньої програми «Комп’ютерні науки» навчаться:

  • проводити системний аналіз предметних областей;
  • створювати математичні моделі об’єктів і процесів автоматизації;
  • проектувати і розробляти прикладне програмне забезпечення та бази даних;
  • застосовувати інструментальні засоби розробки програмних систем, веб-технологій, технологій розподілених систем і паралельних обчислень;
  • створювати інтелектуальні системи обробки інформації та управління, системи підтримки прийняття рішень, системи штучного інтелекту, експертні системи.

Звернення декана факультету інформаційних технологій доктора технічних наук, професора Снитюка Віталія Євгеновича до абітурієнтів.

Презентація бакалаврської освітньої програми «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

Опис освітньої програми

Навчальний план освітньої програми

Робочі програми дисциплін