Програмний комітет

Програмний комітет конференції

ГОЛОВА ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ

Зайченко Юрій Петрович
д.т.н., професор
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ

Снитюк Віталій Євгенович
д.т.н., професор
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЧЛЕНИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ

 • Бідюк Петро Іванович
  д.т.н., професор Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
 • Бодянський Євген Володимирович
  д.т.н., професор Харківський національний університет радіоелектроніки
 • Верлань Анатолій Федорович
  д.т.н., професор Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є. Пухова НАНУ
 • Волошин Олексій Федорович
  д.т.н., професор Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Гуляницький Леонід Федорович
  д.т.н., професор Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАНУ
 • Донченко Володимир Степанович
  д.ф.-м.н., професор Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Івохін Євген Вікторович
  д.ф.-м.н., професор Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Кіріченко Людмила Олегівна
  д.т.н., професор Харківський національний університет радіоелектроніки
 • Котов Володимир Михайлович
  д.ф.-м.н., професор Білоруський державний університет
 • Крак Юрій Васильович
  д.ф.-м.н., професор Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Куссуль Наталія Миколаївна
  д.т.н., професор Інститут космічних досліджень НАНУ-ДКАУ
 • Литвиненко Володимир Іванович
  д.т.н., професор Херсонський національний технічний університет
 • Литвинов Віталій Васильович
  д.т.н., професор Чернігівський національний технологічний університет
 • Маляр Микола Миколайович
  к.т.н., доцент Ужгородський національний університет
 • Марков Крассімір
  PhD Інститут теорій обробки інформації та її застосувань (Болгарія)
 • Панкратова Наталія Дмитрівна
  д.т.н., професор Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
 • Різник Олександр Михайлович
  д.т.н., професор Інститут проблем математичних машин і систем НАНУ
 • Руденко Олег Григорович
  д.т.н., професор Харківський національний університет радіоелектроніки
 • Сетлак Галіна
  D.Sc., професор Ряшівський університет технологій (Польша)
 • Тесля Юрій Миколайович
  д.т.н., професор Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Тимченко Анатолій Анастасійович
  д.т.н., професор Черкаський державний технологічний університет
 • Федунов Борис Євгенович
  д.т.н., професор ФДУП “Державний науково-дослідний інститут авіаційних систем” (Росія)
 • Штовба Сергій Дмитрович
  д.т.н., професор Вінницький національний технічний університет