Обов’язкові компоненти ОП

Код н/дКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Кількість кредитівФорма підсумкового контролю
ННД 1.01Іноземна мова для академічних цілей6залік
ННД 1.02Методологія та організація наукових досліджень та інтелектуальна власність3залік
ННД 1.03Професійна та корпоративна етика3залік
ННД 1.04Методика викладання спеціалізованих дисциплін з інформаційних технологій у закладах вищої освіти3залік
ННД 1.05Семінар з дослідницьких аспектів штучного інтелекту3залік
ННД 1.06Технології обчислювального інтелекту5іспит
ННД 1.07Технології управління ІТ-проектами5залік
ННД 1.08Розпізнавання образів та комп’ютерний зір5іспит
ННД 1.09Аналіз, обробка, зберігання та візуалізація великих даних (BigData)5іспит
ННД 1.10Когнітивне моделювання та інженерія знань5іспит
ННД 1.11Мультиагентні системи та технології5іспит
ННД 1.12Технології розробки, верифікації, та експлуатації інформаційних систем5іспит
ННД 1.13Методи оптимізації та метаевристики5іспит
ННД 1.14Курсова робота з технологій штучного інтелекту2диф. залік
ННД 1.15Науково-дослідна практика10диф. залік
ННД 1.16Випускна кваліфікаційна робота20захист

Дисципліни вільного вибору студента

ВК1. Перелік №1 (студент обирає 5 дисциплін з переліку)

ВК1.1Біоінформатика
ВК1.2Геоінформатика
ВК1.3Адаптивні технології навчання
ВК1.4ТШІ в ігрових програмних системах
ВК1.5ТШІ в системах безпеки програмних систем
ВК1.6ТШІ для смарт-технологій
ВК1.7Гібридні технології обчислювального інтелекту
ВК1.8Нечіткі системи та логіка
ВК1.9Рекомендаційні системи
ВК1.10Інтелектуальна бізнес-аналітика
ВК1.11Технології обчислювального інтелекту і блокчейн системи
ВК1.12Хмарні технології штучного інтелекту
ВК1.13Онтологічні та семантичні технології (SemanticWeb)
ВК1.14Методи обробки природомовної інформації
ВК1.15Глибинне навчання
ВК1.16Основи криптографії та криптологічний аналіз

ВК2. Перелік №2 (студент обирає 1 дисципліну з переліку)

ВК2.1Управління кар’єрою в цифровому суспільстві
ВК2.2Управління міжнародними дослідженнями
ВК2.3Управління стартап проектами
ВК2.4Наукове письмо іноземною мовою
ВК2.5Психологія вищої школи
ВК2.6Педагогіка вищої школи та професійна майстерність викладача