Секції

Секції конференції

містять, але не обмежуються нижче наведеними:

1.  Методологічні аспекти інтелектуальних обчислень:

 • концептуальні проблеми інтелектуальних обчислень;
 • сучасний стан, задачі та перспективи інтелектуальних обчислень;
 • філософія інтелектуальних обчислень;
 • філософські аспекти штучного інтелекту.

2. Теоретичні аспекти інтелектуальних обчислень:

 • генетичні алгоритми;
 • генетичне програмування;
 • гібридні інтелектуальні технології;
 • ДНК-обчислення;
 • еволюційне програмування;
 • розподілені еволюційні алгоритми;
 • експертні системи;
 • інтелектуальні агенти та мультиагентні системи;
 • інтелектуальні імунні системи;
 • інтелектуальний аналіз даних;
 • кооперативні та меметичні алгоритми;
 • машинне навчання та самонавчання;
 • метаевристики;
 • нейронні мережі та зростаючі мережі;
 • нечітке логічне виведення;
 • нечіткі нейронні мережі;
 • подання знань та їх менеджмент;
 • програмування генетичних виразів;
 • симбіотичні та роєві алгоритми;
 • системи класифікації та розпізнавання образів;
 • системи, що базуються на знаннях

3. Прикладні застосування інтелектуальних обчислень:

 • в енергетиці;
 • в освіті та наукових дослідженнях;
 • при обробці зображень та звукових сигналів;
 • при прогнозуванні та попередженні надзвичайних ситуацій;
 • у бізнесі та фінансовій сфері;
 • у біоінформатиці;
 • у веб-системах та додатках;
 • у військовій сфері;
 • у  медицині;
 • у природномовних додатках;
 • у промисловості;
 • у системах підтримки прийняття рішень;
 • у робототехніці та захисті інформації;
 • у системах машинного та комп’ютерного зору;
 • у системах навчання та контролю знань;
 • у соціально-економічні сфері.

Сателітна конференція “ІТ-освіта в Україні: проблеми та перспективи”

 • стандарти підготовки фахівців галузі знань 12 «Інформаційні технології»;
 • технології дистанційного та змішаного навчання;

 • взаємодія ІТ-освіти та ІТ-підприємств;
 • особливості кадрової політики в ІТ-освіті та на ІТ-підприємствах;
 • ІТ-освіта: вища чи професійна?