Мета роботи «Школи педагогічної майстерності» – сприяти подальшому “розкриттю” ролі та нових додаткових можливостей впровадження інноваційних технологій викладачами, як засобу зростання педагогічної майстерності; підвищення професійної компетентності та науково-методичного рівня педагогічних кадрів; упровадження сучасних інноваційних освітніх технологій; підтримка педагогів, особливо в умовах дистанційної та змішаної форми проведення освітнього процесу.

Керівник «Школи педагогічної майстерності»– завідувач кафедри інтелектуальних технологій к.т.н., доцент Іларіонов О.Є.

Завдання «Школи педагогічної майстерності»:

 • підвищення професійної майстерності викладачів;
 • створення сприятливих умов для професійного росту викладачів;
 • формування готовності викладачів до сприйняття нових інноваційних технологій у навчальному процесі;
 • забезпечення організаційних та науково-методичних умов використання і вдосконалення нових технологій навчання;
 • удосконалення науково-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • сприяння обміну досвідом між викладачами;
 • формування відповідального та ініціативного підходу у професійному зростанні;
 • обговорення та підготовка матеріалів викладачів до друку;
 • надання взаємної методичної допомоги;

Очікувані результати роботи

 • активне залучення викладачів до реалізації та впровадження інноваційних освітніх технологій як засобу підвищення педагогічної майстерності;
 • активізація неперервності професійної освіти спрямованої на постійне оновлення змісту навчального процесу;
 • інформування викладачів про вдалі педагогічні рішення.

План роботи «Школи педагогічної майстерності» на 2023-2024 н.р.