Мета роботи «Школи педагогічної майстерності» – сприяти подальшому “розкриттю” ролі та нових додаткових можливостей впровадження інноваційних технологій викладачами, як засобу зростання педагогічної майстерності; підвищення професійної компетентності та науково-методичного рівня педагогічних кадрів; упровадження сучасних інноваційних освітніх технологій; підтримка педагогів, особливо в умовах дистанційної та змішаної форми проведення освітнього процесу.

Керівник «Школи педагогічної майстерності»– завідувач кафедри інтелектуальних технологій к.т.н., доцент Іларіонов О.Є.

Завдання «Школи педагогічної майстерності»:

 • підвищення професійної майстерності викладачів;
 • створення сприятливих умов для професійного росту викладачів;
 • формування готовності викладачів до сприйняття нових інноваційних технологій у навчальному процесі;
 • забезпечення організаційних та науково-методичних умов використання і вдосконалення нових технологій навчання;
 • удосконалення науково-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • сприяння обміну досвідом між викладачами;
 • формування відповідального та ініціативного підходу у професійному зростанні;
 • обговорення та підготовка матеріалів викладачів до друку;
 • надання взаємної методичної допомоги;

Очікувані результати роботи

 • активне залучення викладачів до реалізації та впровадження інноваційних освітніх технологій як засобу підвищення педагогічної майстерності;
 • активізація неперервності професійної освіти спрямованої на постійне оновлення змісту навчального процесу;
 • інформування викладачів про вдалі педагогічні рішення.

Тематика засідань «Школи педагогічної майстерності (Школи)»

І засідання
Жовтень – Листопад 2022

Семінар – практикум. Активізація наукового-навчального потенціалу викладачів кафедри з метою удосконалення і підвищення їх професійної
компетентності.

 1. Ознайомлення членів школи групи з планом та завданнями роботи Школи.
  Обговорення та затвердження плану роботи.
  (Іларіонов О.Є.)
 2. Формування єдиного освітнього середовища освітніх програм: LMS+
  медіасередовище – вимоги та проблеми створення.
  (Іларіонов О.Є.)

ІІ засідання
Листопад-Грудень 2022

Семінар – практикум. Мотиваційні аспекти активізації наукового-навчального потенціалу викладача кафедри з метою удосконалення і
підвищення його професійної компетентності.

 1. Педагогічний моніторинг (викладачі та студенти), як засіб удосконалення якості освітнього процесу у закладі вищої освіти.
  (Снитюк В.Є.)
 2. Про мотиваційні аспекти в науково-навчальній діяльності викладача, як умова зростання професійної компетентності.
  ( Гнатієнко Г.М.)

ІІI засідання
Лютий -Березень 2023

Круглий стіл. Забезпечення умов особистісно-орієнтованої підготовки
викладача до діяльності в медіасередовищі в нових умовах.

 1. Педагогічні аспекти професійного консультування студентів засобами інтернет.
  (Доманецька І.М.)
 2. Особливості проведення опитувань студентів та викладачів з використанням сучасних інструментів та засобів інтернет.
  (Доманецька І.М.)
 3. Технологія взаємодії викладачів в ході навчального процесу.
  ( Федусенко О.В., Мінаєва Ю.І.)