Керівник гуртка:

Гайна Г.А. – к. т. н., професор, професор кафедри інтелектуальних технологій

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Навчальна діяльність і робота студентів є окремим видом освітньої діяльності, яка проводиться під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри інтелектуальних технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1.2 Навчальна діяльність і робота студентів проводиться у тісному поєднанні з освітнім процесом. Вона є його невід’ємним продовженням і має відповідати завданням освітнього процесу та науково-дослідній роботі кафедри.

1.3 Залучення студентів до діяльності надає змогу використовувати їх пропозиції і творчий потенціал для вирішення актуальних завдань у сфері інформаційних технологій та штучного інтелекту та впровадження їх до освітнього процесу.

1.4 Основними завданнями діяльності студентів у гуртку є:

 • поглиблення знань з технічних наук, підвищення якості вивчення навчальних дисциплін;
 • оволодіння сучасною методикою і навичками проведення самостійних досліджень та розроблення інтелектуальних технологій;
 • розвиток навичок патентно-ліцензійної, винахідницької і раціоналізаторської роботи;
 • популяризація наукових і технічних знань в галузі інформаційних технологій та штучного інтелекту серед студентів;
 • участь у наукових конференціях, семінарах та дискусіях;
 • виявлення з найбільш обдарованих і здібних студентів.

1.5 Навчальна діяльність студентів, яка виконується поза навчальним часом, організовується роботою науково-педагогічних працівників у гуртку кафедри.

1.6 На кафедрі розробляється перелік і найменування тематики занять студентів за профілем діяльності кафедри.

План роботи гуртка за 2022-2023 н.р.

Переможці конкурсів

 1. Білуха Назар (диплом І-го ступеня у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Інформатика і кібернетика», Київ, 2023). Науковий керівник – Іларіонов О.Є.
 2. Богуцький Олег (диплом І-го ступеня у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Інформатика і кібернетика» », Київ, 2023.). Науковий керівник – Красовська Г.В.
 3. Боженко Дар’я (диплом  І ступня у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі знань «Комп’ютерна інженерія», Київ, 2023). Науковий керівник – Доманецька І.М.
 4. Кульковець Віктор (диплом І ступеня у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», Київ, 2023). Науковий керівник – Кіктєв М.О.
 5. Івахненко Ірина (диплом ІІ ступеня у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі знань «Інформатика та кібернетика», Київ, 2023 ). Науковий керівник – Федусенко О.В.
 6. Ківачук Інна (диплом  ІІ ступня у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі знань «Кібернетика», Київ, 2023). Науковий керівник – Федусенко О.В.