Відповідно до п. 9.4.2. “Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” здобувач освіти має можливість вибору:

  • із вибіркової складової навчального плану Освітньої програми, на якій студент навчається (спеціалізований блок дисциплін, що спрямований на поліпшення здатності до працевлаштування за обраним фахом; одночасний вибір певної кількості дисциплін із пакету; вибір однієї дисципліни із переліку);
  • із вибіркової складової навчального плану іншої Освітньої програми того самого освітнього рівня;
  • із блоку обов’язкових дисциплін іншої Освітньої програми того самого освітнього рівня;
  • із вибіркової складової навчального плану іншої Освітньої програми іншого освітнього рівня (вибір із Каталогу курсів);
  • навчальних дисциплін в іншому закладі вищої освіти за реалізації студентом права на академічну мобільність.

Вибірковий блок «Інтелектуальні обчислення»

КодКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Семестр
ДВС.1.01Біоінформатика3
ДВС.1.02Методи обробки природномовної інформації3
ДВС.1.03Системи обробки зображень та комп`ютерний зір3
ДВС.1.04Геоінформатика та просторове моделювання3

Вибірковий блок «Прикладні інтелектуальні системи»

КодКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Семестр
ДВС.2.01Прикладні технології штучного інтелекту3
ДВС.2.02Адаптивні інтелектуальні освітні системи3
ДВС.2.03Технології штучного інтелекту в ігрових програмних системах3
ДВС.2.04Інтернет речей3