Відповідно до п. 9.4.2. “Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” здобувач освіти має можливість вибору:

  • із вибіркової складової навчального плану Освітньої програми, на якій студент навчається (спеціалізований блок дисциплін, що спрямований на поліпшення здатності до працевлаштування за обраним фахом; одночасний вибір певної кількості дисциплін із пакету; вибір однієї дисципліни із переліку);
  • із вибіркової складової навчального плану іншої Освітньої програми того самого освітнього рівня;
  • із блоку обов’язкових дисциплін іншої Освітньої програми того самого освітнього рівня;
  • із вибіркової складової навчального плану іншої Освітньої програми іншого освітнього рівня (вибір із Каталогу курсів);
  • навчальних дисциплін в іншому закладі вищої освіти за реалізації студентом права на академічну мобільність.

Вибірковий блок «Інструментальна аналітика» – вивчення і використання інтелектуальних технологій обробки даних, які базуються на статистичному аналізі та реалізуються у високопродуктивних розподілених або хмарних середовищах.

КодКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Семестр
ВК1.1Аналіз часових рядів5
ВК1.2Штучний інтелект5
ВК1.3Байєсівські мережі6
ВК1.4Економетрика6
ВК1.5Хмарні обчислення6
ВК1.6Рекомендуючі системи7
ВК1.7Бізнес-аналітика7
ВК1.8Курсова робота з ІА7
ВК1.9Технології блокчейну8
ВК1.10Прикладний статистичний аналіз8

Вибірковий блок «Прикладна аналітика» – вивчення і використання інтелектуальних технологій обробки неструктурованих даних для розв’язання практичних задач в умовах невизначеності з використанням евристичного аналізу та принципів.

КодКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Семестр
ВК2.1Методи прийняття рішень5
ВК2.2Розпізнавання образів і кластерний аналіз5
ВК2.3Нейронні мережі6
ВК2.4Стратегічний бізнес-аналіз6
ВК2.5Технології обробки природомовної інформації6
ВК2.6Основи глибинного навчання7
ВК2.7Еволюційні обчислення7
ВК2.8Курсова робота з ПА7
ВК2.9Технології комп’ютерного зору8
ВК2.10Автономні системи8