Відповідно до п. 9.4.2. “Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” здобувач освіти має можливість вибору:

  • із вибіркової складової навчального плану Освітньої програми, на якій студент навчається (спеціалізований блок дисциплін, що спрямований на поліпшення здатності до працевлаштування за обраним фахом; одночасний вибір певної кількості дисциплін із пакету; вибір однієї дисципліни із переліку);
  • із вибіркової складової навчального плану іншої Освітньої програми того самого освітнього рівня;
  • із блоку обов’язкових дисциплін іншої Освітньої програми того самого освітнього рівня;
  • із вибіркової складової навчального плану іншої Освітньої програми іншого освітнього рівня (вибір із Каталогу курсів);
  • навчальних дисциплін в іншому закладі вищої освіти за реалізації студентом права на академічну мобільність.

Вибіркові Блоки

Вибірковий блок «Системи штучного інтелекту»

КодКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Семестр
ВК1.1Менеджмент знань та онтологічний інжинірінг5
ВК1.2Методи прийняття рішень5
ВК1.3Технології обробки природномовної інформації6
ВК1.4Інтелектуальні робототехнічні системи6
ВК1.5Нейромережні технології6
ВК1.6Моделі і методи розпізнавання образів7
ВК1.7Еволюційні обчислення7
ВК1.8Курсова робота з систем штучного інтелекту7
ВК1.9Експертні системи8
ВК1.10Нечіткі множини та логіка8

Вибірковий блок «Системне проектування»

КодКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Семестр
ВК2.1Технології комп”ютерного проектування5
ВК2.2Штучний інтелект5
ВК2.3Об”єктно-орієнтований аналіз та проектування6
ВК2.4Прикладні інтелектуальні системи6
ВК2.5Архітектура сучасних інформаційних систем6
ВК2.6Аналіз вимог та управління якістю інформаційних систем7
ВК2.7Проектування експертних систем та систем підтримки прийняття рішень7
ВК2.8Курсова робота з системного проектування7
ВК2.9Інтелектуальна обробка даних в розподілених інформаційних середовищах8
ВК2.10Сервіс-орієнтована архітектура програмних систем8

2025 – 2026 н.р.

Вибірковий блок «Системи штучного інтелекту»

КодКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Семестр
ВК1.1Системи управління знаннями5
ВК1.2Нейронні мережі та глибинне навчання5
ВК1.3Технології обробки природномовної інформації6
ВК1.4Розпізнавання образів6
ВК1.5Еволюційні обчислення7

Вибірковий блок «Системне проектування»

КодКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Семестр
ВК2.1Технології комп’ютерного проектування5
ВК2.2Бази даних та знань (додаткові розділи)5
ВК2.3Об’єктно-орієнтований аналіз та проектування6
ВК2.4Архітектура сучасних інформаційних систем6
ВК2.5Сервіс-орієнтована архітектура програмних систем7

Вибірковий блок “Штучні середовища та візуалізація”

КодКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Семестр
ВК2.1Комп’ютерна графіка5
ВК2.2Комп’ютерний зір5
ВК2.3Віртуальна та доповнена реальність6
ВК2.4Технології мультимедіа6
ВК2.5Ігровий штучний інтелект7

Вибірковий блок “Інтелектуальні інформаційні системи”

КодКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Семестр
ВК2.1Бази знань та Semantic Web5
ВК2.2Машинне навчання5
ВК2.3Обробка великих даних6
ВК2.4Обробка неструктурованих даних6
ВК2.5Інтелектуальна обробка даних в розподілених інформаційних середовищах7

Вибірковий блок “Технології прийняття рішень”

КодКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Семестр
ВК2.1Методи прийняття рішень5
ВК2.2Теорія ігор5
ВК2.3Нечіткі множини та логіка6
ВК2.4Ризикологія6
ВК2.5Експертні системи та системи підтримки прийняття рішень7