Вільний вибір навчальних дисциплін передбачає право здобувачів освіти на формування індивідуальної освітньої траєкторії.

Відповідно до п. 9.4.2. “Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” здобувач освіти має можливість вибору:

  • із вибіркової складової навчального плану Освітньої програми, на якій студент навчається (спеціалізований блок дисциплін, що спрямований на поліпшення здатності до працевлаштування за обраним фахом; одночасний вибір певної кількості дисциплін із пакету; вибір однієї дисципліни із переліку);
  • із вибіркової складової навчального плану іншої Освітньої програми того самого освітнього рівня;
  • із блоку обов’язкових дисциплін іншої Освітньої програми того самого освітнього рівня;
  • із вибіркової складової навчального плану іншої Освітньої програми іншого освітнього рівня (вибір із Каталогу курсів);
  • навчальних дисциплін в іншому закладі вищої освіти за реалізації студентом права на академічну мобільність.

Відповідно до Положення про систему забезпечення якості освіти процедура 3.7 «Формування індивідуального навчального плану (вибір навчальних дисциплін)» вільний вибір дисциплін здобувачем освіти складається з таких етапів:

Дія 1. Ознайомлення студентів із порядком, термінами і особливостями запису та формування груп для вивчення навчальних дисциплін вільного вибору в Університеті.

Дія 2. Ознайомлення студентів із переліками дисциплін і блоків (пакетів) вибору, які пропонуються як за програмою, за якою вони навчаються, так і за іншими програмами.

Дія 3. Запис студентів на вивчення навчальних дисциплін (пакетів, блоків тощо).

Дія 4. Опрацювання заяв студентів факультетами/інститутами.

Дія 5. Повторний запис студентів на вивчення навчальних дисциплін (у разі необхідності).

Дія 6. Остаточне опрацювання заяв студентів факультетами/інститутами.